ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Κ.Ε.Π.) του Οργανισμού μας, θέλοντας να σας πληροφορήσουμε για το πως διαμορφώνεται το Εκπαιδευτικό Σύστημα σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας (23/04/2020), σας παρουσιάζουμε έναν σύντομο και επεξηγηματικό οδηγό εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτό ψηφίστηκε και θα εφαρμοστεί στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι  έχουν αναγγελθεί  από την Υπουργό Παιδείας αλλαγές για το Γενικό Λύκειο, οι οποίες θα ισχύσουν από το νέο σχολικό έτος 2020-2021 και οι οποίες δεν έχουν ψηφιστεί ακόμη.
Για να τις διαβάσετε πατήστε εδώ .

 

Υπάρχουν τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού -Επιστημονικά Πεδία με τα εξής πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

 • Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Νέα Ελληνικά
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ιστορία
 • Κοινωνιολογία

 

 • Θετικών Σπουδών
 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία

 

 •  Σπουδών Υγείας
 • Νέα Ελληνικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία

 

 • Σπουδών Οικονομίας - Πληροφορικής
 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • ΑΟΘ
 • Πληροφορική

Σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού εξετάζεται το μάθημα των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία). Δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας. Όλα τα μαθήματα θα έχουν την ίδια βαρύτητα, ενώ δε θα υπολογίζεται ο Βαθμός του Απολυτηρίου στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης. Έτσι το κάθε μάθημα θα έχει βαρύτητα 25%.

 

O κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει. Καταργείται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα 2ο Επιστημονικό Πεδίο, με την εξέταση σε ένα 5ο μάθημα. Η πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Η κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί αποκλειστικά σε ένα Επιστημονικό Πεδίο:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ =>  1ο Επιστ. Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ =>  2ο Επιστ. Πεδίο: Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ =>  3ο Επιστ. Πεδίο: Επιστημών Υγείας & Ζωής

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ =>  4ο Επιστ. Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορική

 

Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις όπως και σήμερα. Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού για δύο χρονιές μετά την εξέταση στις πανελλαδικές με την κατηγορία του 10%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι απόφοιτοι του 2019, που επιθυμούν να δώσουν και πάλι πανελλαδικές εξετάσεις το 2020, μπορούν να το κάνουν είτε με τα τωρινά δεδομένα είτε με τα δεδομένα του συστήματος που ίσχυε μέχρι την περίοδο 2018-19.

 

 

Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Λυκείου:

9 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας,

21 ώρες Μαθημάτων Προσανατολισμού και

2 ώρες μάθημα επιλογής.

 

Τα Μαθήματα Προσανατολισμού είναι τρία (3), διαφορετικά για κάθε επιστημονικό πεδίο (αναφέρονται πιο πάνω) και είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Κάθε ένα μάθημα Προσανατολισμού διδάσκεται 7 ώρες την εβδομάδα.

 

Τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι:

Θρησκευτικά (1 ώρα)

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (πανελλαδικώς εξεταζόμενο, 6 ώρες)

Φυσική Αγωγή (2 ώρες)

 

Τα Μαθήματα Επιλογής είναι:
(οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα)

Ξένη Γλώσσα [Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά]( 2 ώρες)

Ελεύθερο Σχέδιο (2 ώρες)

Γραμμικό Σχέδιο (2 ώρες)

Λατινικά (2 ώρες)

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

 

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

Γενικής Παιδείας:
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Ιστορία
Βιολογία
Άλγεβρα (μόνο οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο οι μαθητές των Θετικών Σπουδών)

και τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού

 

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις

 

 

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης (συνολικά 35 ώρες/εβδομάδα) είναι:

 • Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (4 ώρες)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)

Γεωμετρία (2 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Χημεία (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Ιστορία (2 ώρες)

Φιλοσοφία (2 ώρες)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα)

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (2 ώρες)

Θρησκευτικά (1 ώρα)

Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (1 ώρα)

Ξένη Γλώσσα [Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά] (2 ώρες)

Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

 

 • Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικές Σπουδές:

Αρχαία Ελλ. Γλώσσα & Γραμματεία (3 ώρες)

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη)  (2 ώρες)

 

Θετικές Σπουδές:

Μαθηματικά (3 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Τα μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

 

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Ιστορία
Φυσική
Χημεία
Πολιτική Παιδεία

 

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 

Τα μαθήματα της Α΄ τάξης (συνολικά 35 ώρες/εβδομάδα) είναι:

Γενικής Παιδείας

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 ώρες)

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (4 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)

Γεωμετρία (2 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Χημεία (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Ιστορία (2 ώρες)

Πολιτική Παιδεία (3ώρες)

Θρησκευτικά (2 ώρες)

Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (2 ώρες)

Ξένη Γλώσσα [Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά] (2 ώρες)

Φυσική Αγωγή (2 ώρες)

 

Επιλογής (2 ώρες)

[Εφαρμογές Πληροφορικής ή Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας) ]

Ηλιούπολη

ΔΝαυαρίνου 12 (έναντι ΙΚΑ)
ΤΚ 16345, Ηλιούπολη

T2109923352 - 2109944396

F2109949851

Γλυφάδα

ΔΛ. Βουλιαγμένης 147 & Πραξιτέλους 2 (έναντι Αγίου Νικολάου)
ΤΚ 16674, Γλυφάδα

T2109680008

Αργυρούπολη

ΔΚύπρου 51
ΤΚ 16451, Αργυρούπολη

T2109941471

T2109935566


ΔΜ. Γερουλάνου 103
ΤΚ 16452, Αργυρούπολη

T2109911067


ΔΓράμμου 21
ΤΚ 16451, Αργυρούπολη

T2155055311

Search